hero-2

Is emoji nu een taal of slechts een teken?

beeld-invloed-op-emoji
11 oktober 2018

De emoji (deze term is zowel meervoud als enkelvoud) wordt sinds 2011 veel gebruikt. Een Japans telecombedrijf bedacht dat het leuk zou zijn als je eenvoudige plaatjes bij een bericht kon meesturen. Dit resulteerde in de emoji. In een onlinewereld waarin visuele content steeds meer de overhand krijgt, ontwikkelen emoji zich in rap tempo tot het dialect van het internet.

Om meteen maar even een misverstand uit de wereld te helpen: een emoji is niet hetzelfde als een emoticon. Een emoticon is een weergave van een gezichtsuitdrukking. Oorspronkelijk typografisch, bijvoorbeeld :-), tegenwoordig ook als plaatje.

Het gebruik van emoji stijgt explosief. Met name omdat steeds meer techbedrijven emoji ondersteunen. Denk hierbij aan Instagram, Facebook, Snapchat en Google. De kracht van emoji is dat ze helpen om razendsnel iets duidelijk te maken. Met emoji kun je uitdrukkingen toevoegen aan geschreven taal.

Interpretatie

Emoticons worden al langer gebruikt in geschreven tekst, dat geeft aan dat er behoefte aan is om gezichtsuitdrukkingen aan taalgebruik toe te voegen. Het wordt gebruikt om misverstanden in de digitale communicatie te voorkomen door met een emoji aan te geven hoe je een mededeling moet opvatten.

Als je een face-to-facegesprek voert, gebruik je ook non-verbale communicatie zoals handgebaren, blikken, een knik, een glimlach. Hiermee houd je een gesprek op gang en geef je interpretatie aan je woorden. In een digitaal gesprek vervang je die non-verbale communicatie door emoji.

Interpretatieverschillen

Emoji lijken zo simpel en onschuldig, maar je kunt de plank er flink mee misslaan.

Net als bij officiële talen, is er in de wereld van emoji regelmatig discussie over de juiste betekenis. Het maakt het er niet makkelijker op dat dezelfde emoji wereldwijd in de meest uiteenlopende culturen worden gebruikt. 
De drol is een Japans symbool voor geluk. Het woord voor geluk begint namelijk met dezelfde klank als het woord voor poep. Daarom heeft de emojidrol een lachend gezichtje. Terwijl in het Westen de drol een hele andere betekenis heeft. Daarnaast zijn er nog veel meer emoji die verschillen in culturele interpretatie.

Zakelijk gebruik

Een beeld zegt meer dan woorden. Ons brein wil nu eenmaal beelden zien. Geen wonder dat er in de zakelijke wereld al volop met emoji wordt geëxperimenteerd. Zesenvijftig procent van de organisaties die emoji gebruiken in hun onderwerpregel van nieuwsbrieven hadden een significant hogere openings rate, blijkt uit onderzoek van Experian. Een ander onderzoek toont aan dat in tegenstelling tot nieuwsbrieven het gebruik van emoji in een zakelijke e-mail je incompetent laat overkomen.

Emoji gebruiken?   of  

Zoals je leest heeft het gebruik van emoji een behoorlijke handleiding. Emoji dienen als non-verbale toevoeging van je geschreven boodschap en kunnen de volledige boodschap niet vervangen. Daarbij geldt dat het gebruik van emoji moet passen bij je merkwaarden, de boodschap die je wilt overbrengen én je doelgroep. De kans is groot dat een boodschap volledig uitgedrukt in emoji zijn doel volledig voorbijschiet. Miscommunicatie zit in deze wereldwijd toegepaste taal immers in een klein hoekje.