UX-Design-stappen-header

De 7 stappen van het UX Design proces


Het doel van een UX-traject is het zorgen voor een optimale ervaring (experience) van je gebruiker (user). Hiervoor moeten wij jou en je gebruiker goed leren kennen. Een User eXperience traject bestaat uit drie onderdelen: Onderzoek, Design en Evaluatie. Ieder onderdeel kent een aantal stappen. We lichten ze hier kort toe.

Infographic UX Design stappen
30

0. UX Briefing

Het begin van ieder project, is de briefing. Wat zijn de organisatiedoelen en hoe past de website hierbij? Wat zijn de missie en visie en wie zijn de doelgroepen? In een verdiepingsgesprek met de opdrachtgever stellen we onder andere deze vragen. Doel is de organisatie beter te leren kennen en de wensen voor de website in kaart te brengen 

 

1. Omgevingsanalyse

Iedere organisatie staat in een omgeving. Hoe ziet jouw omgeving eruit? Wat zijn je belangrijke concurrenten? Wat zijn andere factoren die vechten om de aandacht van jouw potentiële klant? We brengen jouw omgeving helder in kaart.

 

2. Klantreis

Voor het creëren van de optimale klantbeleving, moeten we de klant leren kennen. Een potentiële klant komt op verschillende momenten in zijn klantreis met jou in aanraking.  Al deze momenten vragen om een andere manier van aanspreken. Hoe komt de klant tijdens de verschillende fases met jou in contact? En hoe past de website daarbij? We kunnen ook persona’s opstellen en de klantreis van deze persona’s, met bijbehorende emoties, in kaart brengen. 

 

3. Informatie structureren

Alle informatie uit de eerdere stappen, structureren we in heldere overzichten. Dit doen we bij voorbeeld via card sorting. We brengen prioriteiten aan en geven aan waar wij kansen en mogelijke bedreigingen zien.

 

4. Wireframes

Op basis van de gestructureerde informatie, zetten we wireframes op. Dit is eigenlijk de kern van je website, zonder mooie kleuren of vormgeving. In de wireframes verwerken de structuur van de verschillende pagina’s en de flow van je bezoeker.

 

5. Visual design

Nu is het tijd voor de visuele vormgeving van je website. We weten welke elementen er per pagina staan en hoe de gebruiker door de website navigeert. De creatieve en grafische vormgeving moet passen binnen je huisstijl voor die herkenbare uitstraling, maar moet ook aansluiten bij het limbische brein van de bezoeker. 

 

6. Prototype

De volgende stap in het proces, is het opleveren van een prototype. Bij ons is dat eigenlijk de demo van de website. Pencilpoint staat achter het principe snel opleveren en daarna optimaliseren. Dat betekent dat wij zo snel mogelijk de eerste versie van de website live plaatsen en deze maandelijks helpen uit te bouwen. Zo bouw je een goede Google-ranking op.

 

7. Gebruikstest

De gebruikstest is de laatste stap van het UX proces en meteen ook de eerste fase van een nieuwe UX cyclus. Door inzicht te houden in hoe je gebruiker met je website omgaat, kun je deze continu blijven verbeteren. Dit doen wij bijvoorbeeld met programma’s als Hotjar en Google Analytics.

50
50
UX-Design-wireframe
UX-Design-wireframe