Geodirect header

Wat hebben we gedaan
voor dit project?

Geodirect

Geodirect helpt bedrijven en organisaties bij het optimaliseren en verduurzamen van werkprocessen, waarbij plaatsbepaling en geo-informatie een rol spelen. Pencilpoint ondersteunt Geodirect bij algemene marketingcommunicatietaken en bij het bedenken, opzetten, uitvoeren en meten van gerichte marketingcampagnes.

Campagne de Digitale Monteur

Sinds 1 oktober 2022 zijn de regels voor het inmeten van kabels en leidingen bij huisaansluitingen aangescherpt. Hiermee worden graafschades, de daaruit voortvloeiende kosten en hinder voor de maatschappij tegengegaan. Geodirect heeft de juiste kennis en middelen beschikbaar om aannemers te helpen aan de nieuwe regels te voldoen en hun werkprocessen te optimaliseren. 

Pencilpoint bedacht samen met Geodirect de DigiMon-campagne. We ontwikkelden een unieke landingspagina, een video, een animatie en zetten een Google Ads campagne op. Daarnaast zoomen wij via social media in op de nieuwe regels vanuit het DSP, gaan we in op de voordelen van een samenwerking met Geodirect en belichtten we de gevolgen van niet secuur inmeten voor de uitvoerende organisaties en de maatschappij.

#f6f6f6
GeoDirect video

Video & animatie DigiMon

De video werd op locatie geschoten tijdens werk in uitvoering. We interviewden een digitale monteur die centimeternauwkeurige metingen verrichtte bij nieuwe huisaansluitingen. We vroegen hem naar zijn mening en ervaringen over de digitale werkwijze die het aannemersbedrijf heeft geadopteerd vanuit Geodirect.

De video laat zien hoe simpel het is om de werkzaamheden uit te voeren met de middelen van Geodirect. We hebben gekozen om Geodirect niet aan het woord te laten, maar juist te laten zien hoe hun meerwaarde door de gebruiker zelf wordt ervaren. 

De animatie laat op een speelse manier zijn hoe eenvoudig en snel het is om te werken met de middelen van Geodirect en benadrukt de noodzaak ervan. De animatie maakt het de kijker makkelijk om de vaktechnische- en technische termen te vertalen in gebruikershandelingen om snel, secuur en betrouwbaar in te meten.

GeoDirect social media posts

Google Ads & social media

Via Google Ads bereiken we organisaties die op zoek zijn naar relevante informatie.

Social media helpt de boodschap vanuit de campagne te versterken. We verzorgen inhoudelijke berichten over de nieuwe regels, belichten de gevolgen van de oude werkwijze en gaan in op de winst van een samenwerking met Geodirect. Ook plaatsen we voorbeelden van daadwerkelijk gebeurde graafschades en de gevolgen daarvan, zoals bijvoorbeeld tijdelijke uithuiszettingen vanwege het gevaar van gasexplosies.

#f6f6f6
Desktop landingspagina GeoDirect

Landingspagina

Vanuit Google Ads en social media verwijzen we naar de specifiek voor deze campagne opgezette landingspagina. De landingspagina neemt de bezoekers mee van probleem naar oplossing en biedt de optie om vrijblijvend contact met Geodirect op te nemen.