hero-2

Melissa aan het woord – Over je eigen vakgrenzen heen kijken

88-Blog-Melissa-aan-het-woord_1
29 januari 2020

Trends. Sommige zijn tijdelijk en verdwijnen na een tijdje weer, andere luiden een nieuw tijdperk in en veranderen de manier waarop we werken. Iedere maand vertelt iemand van het Pencilpoint-team over een trend op zijn of haar vakgebied en de invloed van deze trend op de manier van (samen)werken.

Puzzelstukje


Het speelveld van de grafisch vormgever blijft zich ontwikkelen. Studiomanager en designer Melissa: “Je moet meer zijn dan alleen grafisch vormgever om je klant echte toegevoegde waarde te kunnen bieden. Om een succesvol project op te leveren, moet je verder kijken dan je eigen puzzelstukje in het grote geheel. Je moet naar mijn idee zo’n 10% kennis hebben van vakgebieden die naast vormgeving van belang zijn bij een project. Bijvoorbeeld bij een websiteproject moet je als vormgever ook basiskennis hebben van technische zaken en SEO. Dan kun je echt meedenken, adviseren en eventueel meebewegen in jouw onderdeel van het project. En dat is wat opdrachtgevers in 2020 steeds meer verlangen: een compleet advies.”

Samenwerken en leren


Een succesvol eindproduct vergt samenwerking. Bij Pencilpoint werken specialisten op verschillende vakgebieden en worden projecten gezamenlijk opgepakt. “Door samen te werken leer je automatisch van elkaar. Ook organiseren we regelmatig ‘Lunch & Learn-sessies’ waarbij iedereen iets deelt over het eigen vakgebied. Heel leerzaam en ook heel leuk. We kunnen onze klanten vooraf steeds beter aangeven wat een project gaat kosten in tijd en geld, en we hebben tijdig de juiste input om goede basisbeslissingen te kunnen nemen.”

Uitdagender werk


“Ik heb de afgelopen jaren heel veel bijgeleerd over zaken die niet direct mijn basiswerkzaamheden zijn als vormgever. Dat maakt mijn werk echt interessanter en uitdagender. Ik vind het leuk om na te denken over meer dan alleen de look en feel van een product; daarom heb ik me ook verder gespecialiseerd in UX Design. In 2020 wil ik hier absoluut mee verder gaan en ook mijn collega’s meenemen in deze manier van (samen)werken.”

Voorbeeldcase:


Vraag opdrachtgever: een nieuwe website. De huidige website bestaat een paar jaar en voldoet niet volledig meer aan de huidige werkwijze van de organisatie. Daarnaast biedt het huidige contentmanagementsysteem niet alle gewenste nieuwe functionaliteiten. Een goede vindbaarheid is cruciaal voor de opdrachtgever.

Werkwijze Pencilpoint

Bij het maken van een website is het belangrijk de juiste keuzes te maken om de website te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de bezoeker. Daarnaast moet de website uiteraard laten zien wie de afzender is en wat hij aanbiedt.Een goed ontwikkelde website voldoet aan 7 facetten: de site is waardevol, bruikbaar, nuttig, vindbaar, aantrekkelijk, geloofwaardig en toegankelijk. Maar geen enkele website kan 100% scoren op al deze aspecten. Daarom is het belangrijk het doel van de site en het type bezoeker goed in kaart te brengen.

Om de ranking en daarmee de vindbaarheid hoog te houden, moet de website technisch aan een aantal randvoorwaarden voldoen en moet de SEO in orde zijn.

De opdrachtgever stelde tot slot een aantal eisen aan de wijze waarop zij zichzelf presenteren.

Nadat we alle aspecten in kaart hebben gebracht met de opdrachtgever, ontwikkelt Pencilpoint een voorstel voor de website. Op basis van ervaring en wetenschappelijke kennis. De vormgeving sluit aan op de gemaakte keuzes en staat er niet los van.Ben je benieuwd naar de websites die wij hebben ontwikkeld? Bekijk onze showcase.